El nostre objectiu es el seu benestar
VISITA

AVÍS LEGAL


LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)


D’acord amb la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la propietat del lloc Web ubicat a la direcció d'Internet www.fisiotes.com


  1. DADES IDENTIFICATIVES DE LA PROPIETAT


Estrella Segarra Zaragoza

Av. Barcelona 66

43500 – Tortosa (Tarragona) ES

info@fisiotes.com

Estrella Segarra Zaragoza (En endavant, l’Empresa) s’adona que la seguretat de la seva informació privada és motiu de gran preocupació i que vostè té dret a saber com s’utilitzarà la informació que ens subministri a través d’aquest lloc web accessible a través de l’adreça www.fisiotes.com (en endavant, el lloc web). Ens prenem molt seriosament la protecció de les seves dades personals. Per això, l’empresa vol que sàpiga quines són les dades que conserva i les que elimina. Amb aquesta declaració de privacitat, l’Empresa vol informar de les nostres mesures de seguretat.

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS


La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. L’empresa rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzin a la Web de l’empresa a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de l’empresa.


  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


La totalitat de la web www.fisiotes.com es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc Web també té la consideració de programa d'ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de l’empresa. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc Web sense el permís escrit exprés d’Estrella Segarra Zaragoza (l’empresa).


  1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS


L’empresa no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per tant, l’empresa no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin sofrir els usuaris per l'existència de virus o altres elements en el lloc Web, així com possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

  1. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES


 Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari - Visitant i l’empresa es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RDLOPD)


DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT

 

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i amb el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD), s’informa a l’usuari del següent:

Estrella Segarra Zaragoza (l’empresa) és a l’efecte del RDLOPD, responsable del fitxer on s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. L’adreça del responsable del fitxer és: AV. Barcelona 66, Tortosa 43500 (Tarragona).

Les dades facilitades a l’empresa, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat del mateix. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.

La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l’empresa l’usuari dintre del marc de la relació comercial que els pugui unir, enviar-li informació i publicitat sobre temes de salut, promocions o recomanacions i confeccionar nous serveis a partir de les preferències dels nostres clients.

DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Recollida de dades

Per accedir al lloc web no necessita revelar les seves dades personals. No és condició indispensable que ens faciliti informació personal per utilitzar el Lloc Web, llevat que sigui necessària per facilitar l’accés al lloc web Restringit, subministrar informació sobre un producte o prestar un servei que ens demani. En utilitzar el Lloc Web, les dades poden ser emmagatzemats en els nostres servidors per a diferents finalitats relacionades amb la seguretat. Aquestes dades podran incloure el nom del seu proveïdor de serveis d’Internet, el lloc web que hagi utilitzat per connectar al lloc web, els llocs web que visita des del lloc web i la seva adreça IP. Aquestes dades podrien possiblement donar lloc a la seva identificació però no els utilitzem per a això. Utilitzem les dades oportunament a efectes estadístics, però mantenim l’anonimat de cada usuari particular perquè no es pugui identificar la persona. En els casos en què ens presti el seu consentiment per facilitar les seves dades personals a tercers amb la finalitat de subministrar informació sobre productes o prestar serveis que ens hagi sol·licitat o per a altres fins per als que ens hagi donat la seva autorització, confiem en mitjans tècnics i organitzatius per garantir que es compleix la normativa aplicable relativa a la seguretat de les dades.

Recollida i tractament de dades personals

Les dades personals es recullen únicament si vostè està disposat a subministrar, és a dir, a través d’un registre, de la formalització d’impresos o formularis que es faciliten al lloc web. La base de dades i el seu contingut es conserven en la nostra empresa i romanen emmagatzemats en processadors de dades o servidors de tercers que actuen en el nostre nom i que són responsables davant nostre. Ni l’Empresa ni els seus agents donaran a conèixer les seves dades personals perquè els utilitzin tercers cap manera, llevat que haguem obtingut la seva autorització o quan així ho exigeixi la llei. L’empresa mantindrà el control i assumirà la responsabilitat per l’ús de totes les dades personals que ens reveli. Alguns d’aquests dades podran emmagatzemar o tractar-se en ordinadors o servidors situats en altres jurisdiccions, com poden ser els Estats Units d’Amèrica, la legislació en matèria de protecció de dades podrà diferir de la jurisdicció en la qual vostè viu. En aquest cas, ens assegurarem que s’estableixin les degudes proteccions per exigir que el processador de dades d’aquest país apliqui proteccions en les dades que siguin equivalents a les que són d’aplicació en el país on vostè viu. L’Empresa garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes i de seguretat acord amb el RDLOPD.

Finalitats d’ús

Les dades que recopilem, només s’utilitzaran per a les finalitats per als que ens hagi donat la seva autorització, llevat que es disposi el contrari per llei.

Dret d’accés

Té dret a sol licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, a conèixer l’origen de les seves dades, així com a obtenir informació sobre les comunicacions realitzades o que es preveuen fer dels mateixos. Només ha d’enviar un correu en els termes que estableix la LOPD i el reglament que la desenvolupa, a l’adreça info@fisiotes.com

Dret de rectificació i cancel·lació

Té dret que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes, així com el dret que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius. Per exercitar aquests drets només ha d’enviar un correu electrònic en els mateixos termes que per exercir el dret d’accés.

Dret d’oposició

Té dret a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o cessament en el mateix en els supòsits que determina la LOPD i la normativa que la desenvolupa. Aquest dret podrà exercir a través d’email enviat a l’adreça info@fisiotes.com

Retenció de dades

Només retenim dades personals durant el temps necessari per prestar un servei que ens hagi sol·licitat o pel que ens hagi donat la seva autorització o durant el temps pertinent per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptades, llevat que es disposi el contrari per llei.

Ús de Cookies

Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen al disc dur de l’ordinador de l’usuari del lloc web (l’Usuari). Usant aquestes cookies és possible reconèixer la seva navegador amb la finalitat d’optimitzar el lloc web i simplificar el seu ús. En cap cas les dades recollides via galetes seran utilitzades amb la finalitat de determinar la identitat de l’Usuari. La majoria de navegadors estan configurats de manera que accepten la utilització de cookies automàticament. Així mateix, pot desactivar en qualsevol moment l’emmagatzematge de cookies o ajustar el seu navegador perquè li avisi abans que el cookie s’emmagatzemi en el seu ordinador.

Nen (e) s

Donada la importància que revesteix protegir la privacitat del que (e) s nen (e) s, no recollim, tractem ni utilitzem al lloc web cap informació relativa a un particular que sapiguem que té menys de 14 anys sense la prèvia autorització verificable de seu representant legal. Per procedir a obtenir l’autorització a què fa referència l’apartat anterior procedirem a demanar les dades d’identitat i direcció del pare, mare o tutor. Aquest representant legal té dret, prèvia sol • licitud, a visualitzar la informació que el (la) nen (a) ens hagi facilitat ja demanar que s’elimini.

Contactes

Si teniu qualsevol problema o pregunta, si us plau, contacti amb: info@fisiotes.com
El constant desenvolupament d’Internet requereix ajustaments ocasionals de la nostra declaració de privadesa. Ens reservem el dret de fer els canvis quan siguin necessaris i sense necessitat de previ avís.